ดรุณา-นารี มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 18

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ปิดรับสมัครออนไลน์

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท
  ชาย : รุ่น ไม่เกิน 19 ปี , 20-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป / หญิง : รุ่น ไม่เกิน 19 ปี , 20-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป
 • มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
  ชาย : รุ่น ไม่เกิน 19 ปี , 20-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป / หญิง : รุ่น ไม่เกิน 19 ปี , 20-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท แบ่งประเภท ชาย/หญิง ไม่แบ่งรุ่น
 • 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.
  สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน -กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม

ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านรับเหรียญที่ระลึก
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยได้รับเสื้อ finisher แขนกุด 1 ตัว
ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านรับเหรียญที่ระลึก
•  ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับ 1-10 ชาย/หญิง ได้รับถ้วยรางวัล , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านรับเหรียญที่ระลึก

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB
- ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่  28 มกราคม  2567
- เวลา 05.10 น. พิธีเปิด
- เวลา 05.20 น. ปล่อยตัว ระยะ 21.1 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. ปล่อยตัว ระยะ 10.5 กิโลเมตร
- เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว ระยะ 5 กิโลเมตร
- เวลา 06.10 น. ปล่อยตัว ระยะ 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 9.00 น. เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

ปัญหาการสมัครออนไลน์/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
@samakwing ( มี @ ข้างหน้าด้วย )

สอบถามข้อมูลทั่วไป
Fanpage : https://www.facebook.com/Darunaminimarathon
ครูชัชพิสิฐ 0955062635
คุณประสาร 0929919556
ครูรัตติญา 0818807668