ขอเชิญทุกท่านร่วมเดิน–วิ่ง การกุศล

ดรุณา-นารี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14

วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 
ณ บริเวณอาสนวิหารแม่พระบังเกิด อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ปิดรับสมัครออนไลน์

ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท)

 • ชาย : รุ่นอายุ 16-29 ปี,   รุ่นอายุ 30-39 ปี,  รุ่นอายุ 40-49 ปี,  รุ่นอายุ 50-59 ปี,  รุ่นอายุ 60-69 ปี,  รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป
 • หญิง : รุ่นอายุ 16-29 ปี,  รุ่นอายุ 30-39 ปี,  รุ่นอายุ 40-49  ปี,  รุ่นอายุ 50-59 ปี,  รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท)

 • ชาย : รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี,  รุ่นอายุ 16-29 ปี,  รุ่นอายุ 30-39 ปี,  รุ่นอายุ 40-49 ปี,  รุ่นอายุ 50-59 ปี,  รุ่นอายุ 60-69 ปี,  รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป
 • หญิง : รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี,  รุ่นอายุ 16-29 ปี,  รุ่นอายุ 30-39 ปี,  รุ่นอายุ 40-49  ปี,  รุ่นอายุ 50-59 ปี,  รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ชาย-หญิง : รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี,  รุ่นอายุ 16-39 ปี  รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

 • การสมัครออนไลน์ (ปิดรับสมัครออนไลน์)
  โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี :  
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อตรวจสอบถูกต้อง จะได้รหัสรับเสื้อ-เบอร์ ภายใน 7 วัน
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 • รับเสื้อ-เบอร์ วันที่ 26 มกราคม 2562 วลา 10.00-20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์  บริเวณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม แผนที่คลิก
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์  กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนพร้อมค่าสมัคร)

 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว
 • ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก
 • ถ้วยรางวัล  Over All ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ชายและหญิง (ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร, ระยะทาง 10 กิโลเมตร และระยะทาง 5 กิโลเมตร)
 • ถ้วยรางวัล ประเภท 21.1 กิโลเมตร  อันดับ 1 – 5 ชายและหญิง แต่ละกลุ่มอายุ (หากรับรางวัล Over All ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ถ้วยรางวัล ประเภท 10 กิโลเมตร  อันดับ 1 – 5 ชายและหญิง แต่ละกลุ่มอายุ (หากรับรางวัล Over All ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ถ้วยรางวัล ประเภท 5 กิโลเมตร อันดับ 1 – 5 ชายและหญิง แต่ละกลุ่มอายุ (หากรับรางวัล Over All ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)

04.45 น. Warm Up โดย Aerobic Dance
05.15 น. พิธีเปิด
05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
06.05 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 กิโลเมตร
06.10 น. ปล่อยตัวเดิน 3 กิโลเมตร
07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล

 

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)

สอบถามทั่วไป

คุณประสาร   จิรชัยสกุล : โทรศัพท์  092-9919556 / 096-9199515
ครูวิบูลย์   ไอยราพัฒนา : โทรศัพท์  086-5431718  / 087-1617764

ติดตามความเคลื่อนไหว